BİLGİ KİTABI  =  REHBER KİTAP  =  İRŞAT KİTABI =  TEMEL KİTAP = TEK KİTAP


 

*BİLGİ KİTABI,  Bayan Vedia Bülent (Önsü) Çorak 'a KOZMİK HİYERARŞİ' den (Kozmos'u Yöneten SİSTEM' den) Kozmik Yansıma ( Işık Foton Siklon ) tekniğiyle yazdırılmış olan bir Kitaptır. Kitabın içinde Dinsel Bilgilerin çok ötesinde olan, çarpıcı Evrensel Gerçekler açıklanmaktadır. Bildiklerimizin çok dışında, Bize öğretilenlerin çok ötesinde olan Bu Evrensel Bilgilerin bir kısmı 1) BİLGİ KİTABI,  2) YARADILIŞ,  3) EVRİM  ve  4) KISA NOTLAR şeklinde özetlenerek ve açıklanarak aşağıda aktarılmaktadır.

1) BİLGİ KİTABI :

*BİLGİ KİTABI nedir ? Ne değildir ? BİLGİ KİTABI' nı kısaca tanımak isterseniz tıklayınız.
 

*BİLGİ KİTABI' nı, BİLGİ KİTABI' ndan alınmış cümlelerle tanımak isterseniz tıklayınız.
 

*BİLGİ KİTABI' nı kendiniz sayfa sayfa okumak isterseniz tıklayınız.

 

*If you like to read THE KNOWLEDGE BOOK in English by yourself please click.

 


 

2 ) YARATILIŞ : Sonsuz Evrenlerin neresindeyiz? Evren de bizden başka Varlıklar var mıdır? Big Bang'i (Büyük Patlama'yı) organize edenler Kimdir ? Tüm Evreni ve Evrendeki Bütün Canlıları Kimler, niçin yarattı ? İnsanoğlunu Kimler yarattı ? Bizleri Yaratanları Kim yarattı? Buna benzer yüzlerce sualinize cevap bulmak istiyorsanız YARATILIŞ bölümünü dikkatle okuyun ve düşünün. (Okumak için tıklayınız.)

 


 

3 ) EVRİM : Doğmadan önce neredeydik? Ölüm yok olmak mıdır? Ölümden sonra yaşam var mıdır? Tekrar Dünya'ya gelmek mümkün müdür? Nereden geldik nereye gidiyoruz? Evrim nedir? Buna benzer yüzlerce sualinize cevap bulmak istiyorsanız EVRİM bölümünü dikkatle okuyun ve düşünün. (Okumak için tıklayınız.)

 

4) KISA NOTLAR : Bu bölümde kısa fakat enteresan, çarpıcı, çok değişik bilgiler bulacaksınız.                                                                     

1 ) Son zamanlarda AY'ın, özellikle Hilal durumundayken Çift göründüğünü fark ettiniz mi? (Okumak için tıklayınız)

 

2 ) Evrenin Sonsuz derinliklerinde var olan Varlıkların Fizik olarak inanılmaz derecede Büyük olduklarını duydunuz mu? (Okumak için tıklayınız.)

 

3 ) GÜNEŞ' te Canlı Varlıkların olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yaşantımızda çok önemli bir yer tutan TESİRLER MEKANİZMASI' nın ne olduğunu biliyor musunuz? (Okumak için tıklayınız.)

 

4 ) Çok gidip geldiğimiz ancak hiç hatırlamadığımız SPADYUM nedir ve nerededir-bilir misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

5 ) "Yedi Evren iç içe" ne demektir-bilir misiniz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

6 ) Tekamül etmiş bir İnsan nasıl yaşar bilir misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

7 ) Bütün Dinsel ve Ruhsal Bilgilerde üstü kapalı geçilen aslında Tüm Yaradılışın var edilme nedeni olan YÜKSEK BENLİK nedir-bilir misiniz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

8 ) Bütün Ruhsal Bilgilerde ve Bilgi Kitabı'nda anlatıldığı gibi İnsanlar, Tekamülleri sonucunda  Rab, Tanrı, Yaradan, Yüce Matu ( O ) olabilecek midir ? (Okumak için tıklayınız.)

 

9 ) Bilgi Kitabı'ndaki TEZAT Bilgiler? (Okumak için tıklayınız.)

 

10 ) KURAN' da yer alan Muttaffifin suresinin 18.ci ayetinde geçen İLLİYYUN kelimesinin gerçek anlamını ve Bilgi Kitabıyla olan ilgisini biliyor musunuz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

11 ) Bilgi Kitabı Sh.594 de yer alan Mesajda ; NAKAR Gezegeni için Negatif Güçlerin merkezidir denmektedir. NAKAR Gezegeninin nerede olduğunu hiç düşündünüz mü ? (Okumak için tıklayınız.)

 

12 ) KURAN' nın 27.ci suresi olan NEML suresinin 82.ci ayetinde geçen ; Kıyamet sırasında ortaya çıkacağı anlatılan ve Çeşitli şekillerde yorumlanan DABBE ( Dabbetül Arz ) kelimesinin gerçek anlamını biliyor musunuz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

13 ) Bilgi Kitabı'nda yer alan Mesajların altındaki YÜCE MECLİS-EVRENSEL KONSEY-MERKEZ-SİSTEM gibi imzalar, Bilgi Kitabı' nı ilk okuyanlarda Kurgu-Bilim imajı yaratmaktadır. Oysa YÜCE MECLİS gibi "Yönetici Mekanizma" lara ait ilk açıklamanın, 1400 sene önce KURAN' ın SAFFAT ve SAD Surelerin de yapılmış olduğunu biliyor musunuz? (Okumak için tıklayınız.)

 

14 ) Bilgi Kitabı, HAYAT Boyutu ve HİÇLİK Boyutu' nun ANTİ MADDE' den oluştuğunu bildirmektedir. ANTİ MADDE' nin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

15 ) Ruhsal Bilgiler, İçinde bulunduğumuz Bütün Maddesel Alemlerin IŞIK' tan var edildiğini bildirmektedir. Bu bilginin, FİZİK İlmi tarafından Laboratuvar deneyleriyle ispat edildiğini ve İnsanlığın IŞIK' tan MADDE yarattığını biliyor musunuz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

16 ) BİLGİ KİTABI' nda IŞIK-FOTON-SİKLON Gücünden bahsedilmekte ve Bu güce 5.ci GÜÇ denmektedir. Neden 5.ci GÜÇ denmektedir? Fizik İlminin aradığı 5.ci GÜÇ nedir ? IŞIK-FOTON-SİKLON Gücü nedir? Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

17 ) BİLGİ KİTABI' nda bahsedilen VİRİL- HELEZONİ VİBRASYONLAR ve BOYUTLAR 'dan Dünya Fizik İlminin haberi var mıdır ? Evet Vardır, Fizik Dünyasını heyecanlandıran - Her şeyi Matematik olarak açıklayabilen bir TEORİ, Fizik Alemini kasıp kavurmaktadır. Bu TEORİ' nin Özetini okumak ister misiniz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

18 ) SIHHAT-BOLLUK-MUTLULUK-HUZUR-DOLU DOLU YAŞAM mı istiyorsunuz? Sadece ve Sadece ( Bütün Varoluşların Yaratılma nedeni olan ) YÜKSEK BENLİĞİNİZ' e Arkadaşça Sorun ; Ne yapmalıyım? Ne yapmamı istiyorsun? (Okumak için tıklayınız.)

 

19 ) Nasıl Bilgi ediniyoruz? Nasıl İcatlar, Yapıtlar, Eserler meydana getiriyoruz? Tüm Bilgilere ulaşıp EVRİMİ kolay ve kısa yoldan nasıl bitirebiliriz? Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

20 ) RUH başka , CAN başkadır. RUH nedir bilir misiniz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

21 ) CAN başka , RUH başkadır. CAN nedir bilmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

22 ) 923 Sayfadan oluşan BİLGİ KİTABI' nın HEDEFİNİ tek cümleyle özetlemek mümkündür. Bu HEDEFİ Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

23 ) Mensup olduğunuz DİN' in İbadet kurallarına uymuyorsunuz veya uyamıyorsunuz ama zaman zamanda, DİN ve AKIL arasında kalıyor, tereddütler hissediyorsunuz. BİLGİ KİTABI' nın İbadet hakkındaki görüşlerini bilmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

24 ) İçinde yaşadığımız DÜNYA görünüşte ( - )Negatif' dir. DÜNYA neden ( - )Negatif' dir bilir misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

25 ) 9. nolu şık da açıklanan "Bilgi Kitabı' daki Tezat Bilgiler" konusuyla ilgili başka çelişki örnekleri (Okumak için tıklayınız.)

 

26 ) Sadece BİLGİ KİTABI' nda yer aldığı belirtilen ancak KRYON' da da üstü kapalı bahsedilen BETA NOVA' nın ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

27 )Ankara'dan S.B. soruyor. [Havası alınmış bir Fanus'un içinde çalan zilin Ses' ini duyamayız. Uzayda Boş olduğuna göre Ses' in nakledilmesine imkan yoktur. Oysa BİLGİ KİTABI Sh.785 de "Karanlık olarak gördüğünüz Duvarın arkasındaki Işık, Ses Hızına eşittir." denmektedir. Uzay boşluğunda Ses nasıl Gidecek ve Işık hızına eşit olacaktır?]  (Okumak için tıklayınız.)

 

28 ) Bütün Ruhsal Bilgiler ve Bilgi Kitabı, Dünya'nın yeni bir döneme girdiğini ve Dünya'ya gelen Enerjilerin gittikçe arttırıldığını bildiriyor. Acaba Dünya Bilimi artan Enerjilerin farkında mıdır? (Okumak için tıklayınız.)

 

29 ) İzmir'den N.B soruyor.[Buradaki bir Konferansta konuşmacı "Dünya nüfusunun 3 milyarının Evrimlerini bitirmiş Hakiki İnsanlardan müteşekkil olduğunu" söyledi. Dünyanın Bugünkü haline bakarak Bu nasıl Evrim bitirmektir diye düşünüyorum. Konuyla ilgili Bilgi Kitabında da açıklama bulamadım. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?] (Okumak için tıklayınız.)

 

30 ) Biz İnsanlar arasında gerçek ADEM' lerin ve HAVVA' ların yaşamakta olduğunu biliyor musunuz? 13.cü Kök Irk nedir öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

31 ) Çokça sorulan sorulardan bazıları şunlardır. [Sitenizin Dünya Kardeşlik Birliği ve Mevlana Yüce Vakfı ile bağlantısı nedir? Bülent Çorak' ın akrabası veya yakını mısınız? Kanaldan mi Bilgi alıyorsunuz? Yoksa aktardığınız Bilgileri Rüya yoluyla mı alıyorsunuz?] Bu sorulara verilen cevap özetlerini okumak ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

32 ) İstanbul'dan N.P soruyor. "KISA NOTLAR 14.nolu bölümde, Anti Madde Alemlerinin tespit edilemediğini belirtiyorsunuz. Sonra da BETA NOVA' yı anlatan 26.nolu bölümde BETA Gürzünü meydana getiren patlamaların Dünya Gözlemevleri tarafından görüldüğünü yazıyorsunuz. Bu çelişkiyi izah edebilir misiniz?" (Okumak için tıklayınız.)

 

33 ) BİLGİ KİTABI' nın 381.ci sahifesinde "..Dünyanızın Gravitesi de artmaktadır." deniyor. Acaba gerçekten Dünya'nın Yerçekim Gücü artıyor mu? Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

34 ) Evrim Boyutları ve 5.ci Boyut nerededir? Tüm Evrim Mekanları ( Yerleri ) nerdedir? Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

35 ) 19 ve 20.Kasım.2001 tarihlerinde Dünyamız, Meteor yağmurlarına maruz kalmıştır. Meteor yağmurlarının ne olduğunu ve Meteor Yağmurlarıyla ilgili olarak Bilgi Kitabı içindeki Bilgileri öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

36 ) Doğal Sirküle Nizamı nedir? Doğal Sirküleyi hissetmek nasıldır? Öğrenmek istemisiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

37 ) Bilgi Kitabı sh.104 de " Kula kul olmayınız" denmektedir. Anlamını, Evrim ve Tekamül ile ilgisini Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

38 ) Geçmişte yaşanan ancak pek bilinmeyen PHILADELPHIA DENEYİ' nin ne olduğunu ve BİLGİ KİTABI' yla olan ilgisini Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

39 ) Bilgi Kitabı Sh.357 de " Bir gün Güneşinizin içinde başka bir Güneş ile karşılaşırsanız sakın şaşırmayın. Güneşin dikey Boyutunun Öz Merkezine bu gazları toplayıcı, bir dedektör konulması düşünülmektedir. " deniyor. Ne demek isteniyor öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

40 ) Evrimi yapan Kaba Madde, yani Bedenimiz olduğuna göre yaşarken edindiğimiz tecrübeler, yani ulaştığımız Bilinç bir sonraki yaşamda sahip olacağımız Bedene nasıl aktarılıyor? Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

41 ) Bilgi Kitabı'nın 197.ci sahifede geçen " Üç tanesi de Mevlâna'nın Üç Canıdır." cümlesi ne anlama gelmektedir? Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

42 ) Bilgi Kitabı'nın 46.cı sahifesindeki "Haber İletişim Tablosunda" Dünya'ya Güneş'ten gelen yansımaların hep Merih ( Mars ) üzerinden yapıldığı gösterilmektedir. Nedenini öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

43 ) Bilgi Kitabı Sh.433 de, Işık Öğretmenlerinin Genleri Mayalar ve Kayalar ( Kayı ) deniyor. Sonra Sh.506 da, Kızılderililerin kökü Mayalardır. Beyaz Irkın Kökü Turko' lardır deniyor. Bu iki Bilginin ne anlama geldiğini öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

44 ) NİÇİN Yaratıldık? NEDEN Var edildik? Yaradan'a ibadet için mi? Evrim için mi? Evrenlere hizmet için mi? Yoksa başka nedenler mi var? Düşünen her İnsanın  (en azından) kendi kendine sorduğu Bu sualin cevabını Bilgi Kitabı açık olarak veriyor. Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

45 ) Dünya Bilimi tarafından Sonsuz olarak tarif edilen Kozmos'un, Sonlu yani Kapalı olduğu ve Üçgen Prizmalardan meydana gelmiş Küre biçiminde olduğu BİLGİ KİTABI tarafından 1986 yılında açıklanmıştır. 2003 yılı sonlarında NASA'nın yaptığı araştırmaları değerlendiren Bilim Adamları, BİLGİ KİTABI' nın aktardığı Bu bilgilerin doğru olduğunu 17 yıl sonra teyit etmiş bulunmaktadır. (Okumak için tıklayınız.)

 

46 ) Schumann Rezonansı'nın ne olduğunu ve Schumann Rezonansı'nın, Bilgi Kitabı'yla olan ilgisini öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

47) Gümüş Kordon tabir edilen Ruhsal Enerji Bağımız, Güneşimizde bulunan "Tesirler Mekanizmasına" bağlı olduğuna göre, Gelecekte İnsanların Güneş Sistemi dışına çıkarak Uzay yolculukları yapıp yapamayacaklarını hiç düşündünüz mü? Bu konudaki Bilgi Kitabı açıklamalarını öğrenmek isterseniz tıklayınız.

 

48) USA.dan F.O. soruyor. Allah, Rab ve Tanrı aynı mıdır? Lord, Allah mı demektir? (Okumak için tıklayınız.)

 

49) Bilgi Kitabı 47. Fasikül Sh.666' da "Tüm İnsanlığın aynı Koordinat doğrultusunda, Tek bir Bilince ulaşacağı Döneme kadar, Planetinizde daima bir Kara parçası bulunacaktır ( Tek bir ada bile olsa ). Tek bir İnsani Bilincin Yaşam Sınırının Son Bitiş Döneminde, artık tüm Planetiniz tamamen Sudan bir Bilye olacaktır." denmektedir. Ne demek istenmektedir. Dünya Bilimi, Planetimizin sonunun nasıl olacağını tahmin etmektedir. Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

50) Bilgi Kitabı 47. Fasikül Sh.666' da "Planetinizi örten tüm sular, Isı farklılıkları nedeni ile tamamen çekilecek ve Planetiniz tek bir Kara parçası Bütünlüğü ile Yeni Güneşine Merhaba diyecektir. Bu Dönemden sonra İklimler yeniden devreye alınarak, Planetinizin üstüne yeniden Yarınların Tohumları ekilecektir." denmektedir. Ne demek isteniyor. Yeni Güneş'imiz nasıl olacaktır? Öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

51) Bilgi Kitabı Fas.10-Sh.122 de "Büyük Bilgileri içeren Sadıklar Planı, Sadık Yüceler tarafından hazırlanarak Planetinize bildirilmiştir....... Sadıklar Planı Karena ötesi Bilgiler ile mücehhezdir." denmektedir. Bilgi Kitabı'nda övgü ile bahsedilen SADIKLAR PLANI adlı Ruhsal tebliğleri alan merhum Üstat Ergün ARIKDAL'ın "Bilgi Kitabı" hakkındaki görüşlerini öğrenmek ister misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

52) İstanbul'dan E.C. soruyor. [Bilgi Kitabı'nda Negatif Boyut bilgilerinin de mevcut olduğu söyleniyor. İşin aslı nedir? Bilgi verirseniz memnun olurum.] (Okumak için tıklayınız.)

 

53) İstanbul'dan E.Ö yazıyor. [Bilgi Kitabı Fas.47-Sh.662 de " Not : Kompitur tabirini lütfen bildiğiniz kompiturlar ile karıştırmayın. Bu Kelimeyi kodlayarak düşünün ve Siz Çözün. Yani böyle : p " denilmektedir. Kompitur kelimesini kendim çeşitli şekilde kotladım. Başkalarından değişik yorumlar da duydum. Sizlerin kodlamasını da öğrenmek isterim.] (Okumak için tıklayınız.)

 

54) İstanbul'dan G.T. soruyor. [Güneş tutulmasının depremlere neden olup olmadığı konusunda, Ruhsal Bilgilerde açıklık var mıdır?] (Okumak için tıklayınız.)

 

55) Ankara'dan İ.M.  soruyor. [Uzun suredir Bilgi Kitabı'nı okuyorum. Bu hafta yanlış gibi görünen bir bilgiyi fark ettim. 53.fasikül-Sayfa 761 de "Omega içi kanalları anlatırken 3x19=56 enerji gücünü ortam bilinçleri çekebilmektedir" diyor. Bilindiği üzere 3x19= 57 eder. Sizce kodlamadan başka bir anlamı olabilir mi?] (Okumak için tıklayınız.)

 

56) Antalya'dan Ç.G. yazıyor. [Bilgi Kitabı açıklamasına göre Alfa Kanalı sabit fakat Dünya eksenindeki kaymalar nedeniyle Kuzeye doğru kayıyor. Benim anlamaya çalıştığım eğer alfa kanalı sabitse ve şu anda Türkiye üzerindeyse, Dünyanın hem kendi etrafında hem de Güneş etrafındaki dönüşünden dolayı Dünya üzerindeki yerinin sürekli değişiyor olması gerekmez mi?] (Okumak için tıklayınız.)

 

57) Bilgi Kitabında bahsedilen, İzolan Dil = Atomik Dil nedir? Öğrenmek ister misiniz. (Okumak için tıklayınız.)

 

58) Kara Delik, Beyaz Delik, Solucan Deliği nedir? ve Bunların Bilgi Kitabı ile ilgisi nedir? Öğrenmek ister misiniz. (Okumak için tıklayınız.)

 

59) 2006 yılında SATÜRN  Gezegeninin kuzey kutbundan çekilen fotoğraflarda   belirlenen  esrarengiz  HEXAGON = ALTIGEN şekli  ve bununla ilgili BİLGİ KİTABI'dan bir kaç cümle.  (Okumak için tıklayınız.)

 

60) Bodrum'dan B.A. soruyor. BİLGİ KİTABI' nı ve ONLAR' dan gelen mesajları her zaman okur ve karşılaştırırım. Bilgi Kitabı Fas.11-Sh.135 de yer alan "Venüs Gezegenindeki Dostlarımız, Sizlerle özel temaslar yapmaktadır. Onlar Sistemin içinde değillerdir." cümlesi için ONLAR tarafından yapılan aşağıdaki yoruma takıldım. Görüşünüzü almak isterim. (Okumak için tıklayınız.)

 

61) Eskişehir'den N.A soruyor.  Mart.2008 de bir meteor'un ve önümüzdeki yıllarda da bazı  kuyruklu  yıldızların Dünya'ya çarpma ihtimali varmış, Bu kötü senaryolar gerçekleşebilir  diye korkuyorum.  Ayrıca 2012 yılında neler olacak?  Bilgi Kitabı'nda  Dünya'nın geleceği hakkında  bilgi var mıdır? (Okumak için tıklyınız.)

 

62) İstanbul'dan G.A. yazıyor. Bilgi Kitabı ile ilgili katıldığım bir toplantı da konferansçı, [ Bilgi Kitabı  enerjilerini  çekebilmek için, Kitabın  mutlaka Fasikül'den veya Kitap'tan okunması gerektiğini, Kompitur' dan okunursa enerji alınmayacağı ] hususunda bilgi aktardı.  Bu konuda Bilgi Kitabında açıklık var mıdır?  (Okumak için tıklayınız.)

63) Adana'dan S.D. yazıyor. Ölüm anında Fizik Bedenimizden ayrılan ve tüm Benliğimizi-Bilgimizi-Bilincimizi taşıyan şey nedir, Ruh mudur ? (Okumak için tıklayınız.)

 

64) Konya'dan E.Y yazıyor.[ Allah, değişimden, zaman ve mekandan münezzeh olduğuna göre, Alemlerdeki değişim de, Allah tan südur ettiğine göre Allah neden değişmiyor? Yani onda bir faaliyet olmalı ki Alemler oluşuyor ama faaliyet varsa değişim de olmalıdır değil mi ?] (Okumak için tıklayınız.)  

 

65) Yurt içinden ve yurt bir çok kişinin sorduğu ortak bir Soru [ Bilgi Kitabı’nda bahsedilen KANDİGA TEORİSİ nedir?] (Okumak için tıklayınız.)

 

66) İstanbul'dan O.Ö. soruyor. [ Bilgi Kitabı, bazı fasiküllerinde, Birinci tekamül kotu ve İkinci tekamül kotu'ndan bahsetmektedir. Bunlar nedir?  kısaca özetlermisiniz? ]  (Okumak için tıklayınız.)

 

67) DKB ( Dünya Kardeşlik Birliği Derneği ) den ayrılan halen Anadolu da görev yapmakta olan G.G. nin 21.01.2010 tarihli sorusu ve verilen cevap ektedir. Aslında, Nedenli- Nedensiz DKB'den ayrılmış olan tüm Bilinçlere cevaptır. (Okumak için tıklayınız.)

 

 68) İstanbul’dan H.B  yazıyor. Bilgi Kitabı, bir çok yerinde, Düz üçgen ve Ters üçgen  evrimini açıklarken “Ters ve yüz üçgen” kelimelerini kullanıyor. Yani Düz kelimesi yerine  Yüz kelimesini kullanıyor. Yazım hatası  mıdır ? Yoksa başka bir anlamı var mıdır ?  (POkumak için tıklayınız.)

 

69) Ankara’dan S.E. yazıyor. Bilgi Kitabı, 37.ci Fasikül - 515.ci sayfadaki “Şu an Birleşim sahası MERKÜR - VENÜS - PLÜTON'dur. Bu Üç Yansıma Merkezi Sizin Vibrasyon sahanızdır.” cümlesini tam olarak çözemedim.  Açıklarsanız memnun olurum. ( Okumak için tıklayınız.)

 

70) İstanbuldan G.A soruyor.  DKB toplantılarında Mikro Karena'dan ve Makro Karena'dan bahis edildiğini duydum. Ancak BİLGİ KİTABI içinde bulamadım. Mikro Karena nedir ve nerdedir? Makro Karena nedir ve nerdedir? Bilgi verebilirseniz memnun olurum. ( Okumak için tıklayınız.)

 

71) Eskişehir'den N.A soruyor.  Bilgi Kitabı'nda YARATILIŞ'ın  zamanı  hakkında  bilgi varmıdır ? 

( Okumak için tıklayınız. )

 

72) İzmir'den H.D. soruyor. "Evrensel Bütünlük" ne kadar büyüktür. Bu konuda Bilgi Kitabı'nda bilgi varmıdır?  ( Okumak için tıklayınız. )


73) Ankara'dan Z.B. yazıyor. Bilgi Kitabı Sh.680 de yer alan " Melamet Denizinde yüzmek" ifadesi ne demektir?  ( Okumak için tıklayınız. )

 

74) Eskişehir'den N.A. yazıyor. Bilgi Kitabı Sh.523 de "Kuran'daki KÜF olma olayı budur." denmektedir. KÜF olma olayı nedir diye  çok araştırdım. Kuran'ı iyi bilenlere de çok sordum. Ancak net bir cevap bulamadım. Bu konuda bilgi verebilirseniz memnun olurum.  ( Okumak için tıklayınız. )

 

75) Antalya'dan A.A. soruyor. Bilgi Kitabı ifadelerinden olan "Tanrısal Gürz" ve "Tanrılar Gürzü" ne demektir. İkisi de aynı anlamda mıdır? Yoksa farklı mıdır?  ( Okumak için tıklayınız. )

 

76) İstanbul'dan O.B. soruyor. Bilgi Kitabı (Fas.15-Sh.187) de "Bu arada Dünyanızın Ekseninde, çok hafif bir kayma oldu, ve şimdi günde ( 1 ) saniyelik bir periyotla Dünyanız daha yavaş dönmektedir. Aşağı yukarı yılda bir gün kazanmış durumdasınız. Yani şimdi, Bize göre, takviminiz 365 gün değil, 366 gündür." deniyor. Hergün 1 saniye geri kalsak, 365 günde 365 saniye geri kalırız. O da 365:60=6 dakika yapar. Nasıl olurda 24 saat yani yani 1 gün kazanmış oluruz. Sordum ve araştırdım. Mantıklı bir cevap bulamadım. Sizce nasıl olabilir ? ( Okumak için tıklayınız. )

 

77) Antalya'dan A.Ş. yazıyor. Bilgi Kitabı (Fas.18-Sh.230) da "EVREN ve MÜZİK" açıklaması için kullanılan bir Şema var, onu tam olarak anlayamadım.  Şema, Gürz'ü mü temsil ediyor yoksa Heplik Boyutu'nu mu? Neden 18 Boyut yerine 16 Boyut gözüküyor ? ( Okumak için tıklayınız. )

 

78) Alanya'dan A.B. yazıyor. Bilgi Kitabı'nın bir çok yerinde geçen "Dördüncü Düzen" nedir ? Özetlerseniz memnun olurum. ( Okumak için tıklayınız. )

 

79) Konya’dan H.T. yazıyor. Ruh’un ağırlığının 21 gr. olduğundan yola çıkan “21 grams” adlı bir film izlemiştim. Bilgi Kitabı, Fas.5-Sh.56 da  da Ruh için ”Takribi 15 miligramdır.” deniyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz ? ( Okumak için tıklayınız. )

 

80) Ankara’dan Y.Y. yazıyor. Reenkarnasyon yani Yeniden Doğuş mevcut Dünya Bilimiyle ispat edilebilir mi?  ( Okumak için tıklayınız. )

 

81) İzmir'den O.G. soruyor. Bilgi Kitabı'nda bahis edilen "18 Sistem Yasalarını" anlayamadım. Nedir bu yasalar açıklayabilir misiniz ? ( Okumak için tıklayınız. )

 

82) İzmir'den O.G. yazıyor. Bilgi Kitabı, Fas.12-Sh.150 de "TEORİLER HAKKINDA BİLGİDİR" başlığı altında teoriler konusunda açıklama yapılırken " Bilimsel Hayat, Bitkisel Hayat ile Eşdeğerdedir." cümlesi geçmektedir. Bu cümleyle ne demek istenmektedir ? (Okumak için tıklayınız.)

 

83) USA.dan S.G. yazıyor. Bilgi Kitabı bilgileri, Büyük Patlama ( Big Bang ) teorisini teyit etmekte midir? (Okumak için tıklayınız.)

 

84) Antalya'dan A.T. yazıyor. Bilgi Kitabı, Ruhsal Enerjiden bahis ederken (Fas.5-Sh.55) de "Dünya nüfusu halen Evrenin nüvesinde olan Ruh Enerjisinin onda birini bile kapsamaz." denmektedir. Bilgi Kitabı (Öz.Ek3-Sh.841) de ise " Halen Planetiniz bu Bütünün içindeki Enerjinin Onda birini kullanmaktadır." denmektedir. 2 cümle arasındaki çelişkiye takıldım Siz ne dersiniz ? (Okumak için tıklayınız.)

 

85) İzmir'den Alfa ve Omega Evrim anlamlarını soran A.A'ya cevaptır. (Okumak için tıklayınız.)

 

86) İstanbul'dan N.B. yazıyor. " .... Düşünce hızı sıfır Dünya Frekansında, Işık Hızına denktir. Düşünceniz hangi Boyutun Ortamına girerse, oradan Bilgiler almaya başlarsınız. Daha ileri Boyutlarda Düşünce hızınız Işık hızını geçer."  ( Bilgi Kitabı Fas.5-Sh.53) Üst Boyutlarda Düşüncelerimiz Işık mı olacaktır? Bu bilgiyi zihnimde oturtamadım. Özetlerseniz memnun olurum. (Okumak için tıklayınız)
 
87) Dünya Bilimine göre Güneş Sistemi'miz ve Dünya'mız nasıl var oldu? Bilgi Kitabı ise bu konuda neler aktarıyor öğrenmek ister misiniz?   (Okumak için tıklayınız)

 

88) Biz İnsanların şüphesiz en büyük korkusu ÖLÜM' dür. Herhalde içimizde yanan en büyük arzu ise ÖLÜMSÜZLÜK' tür. Bilgi Kitabı'nın ÖLÜM ve ÖLÜMSÜZLÜK hakkında aktardığı EVRENSEL HAKİKATLER aşağıda (yorumsuz) derlenmiştir. Okuyun ufkunuz genişleyecek, çok şeyler öğrenecek ve ferahlayacaksınız. (Okumak için tıklayınız)

 

89) Kanada'dan Z.A.yazıyor. Bilgi Kitabı'nı derinlemesine okumam tavsiye edildi. Bu konuda bilgi verebilir misiniz ? (Okumak için tıklayınız)  

 

 90) İngiltere'den F.C. yazıyor. Bilgi Kitabı Fas.26-Sh.339 da yer alan  "Üçüncü Boyutta bulunan Planetinize ilk transfer olan Enerji, Ruhsal Plandan Büyük, Rabsal Plandan Küçük bir Varlıktır." Cümlesini açıklar mısınız? (Okumak için tıklayınız.)

 

91) İstanbul'dan A.O. yazıyor. Bilgi Kitabı Fas.31-Sh.403 de "...... Bu Kristal Küreler, ancak bu Ortamda eriyebildikleri için, Atomik Bütünün dışındaki boşluktan geçirilerek, Kristal Küpler tarzında bu Boyuta alınacaksınız ........." denmektedir. Kristal Küre ve Kristal Küp nedir. Bu cümleler neyi anlatmaktadır. Açıklar mısınız? (Okumak için tıklayınız.)

 

92) Antalya'dan T.D. yazıyor. Yüksek Benlik' lerimiz Bizimle nasıl temas kuruyor? (Okumak için tıklayınız.)

 

93) İstanbul'da T.K. yazıyor. Bilgi Kitabı Fas.30-Sh.282 ve 283 de bulunan çelişkiler için, katıldığım toplantılarda Mikron hesaplamalarından kaynaklanıyor denmektedir. Web sayfanızın Kısa Notlar-No.25 de ise bu çelişkilerin Kozma Birleşimi  ile Kozma Birleşim Merkezi isimlerinin özellikle karışık kullanılmasından meydana geldiği açıklanmaktadır. Ancak bu sayfaları defalarca okumama rağmen çelişkilerin nasıl olduğunu bir türlü çözemedim. Daha net açıklama yapabilir misiniz? (Okumak için tıklayınız.)

 

94) Çok sorulan 1 soru ve verilen cevap özeti aşağıdadır.  Bilgi Kitabı Fas.23-Sh.205 de "( Sadece Dünyada Atmosfer ve Yerçekimi Canlıyı çürütmektedir ). Bunun dışındaki Boyutlar Olümsüzlük sınırıdır. denmektedir. Yani Ölüm olmayan Gezegenlerde yerçekimi ve atmosfer yok mudur? (Okumak için tıklayınız.)

 

95)  İzmir’den Y.U. yazıyor.

 

1-Bilgi Kitabı’nda üst boyutlarda da evlilikler ve aile yapısı olduğu, Sistem’den alınan çocuklarla çocuk sahibi olunduğu anlatılmaktadır. Bu çocuklar alt kademe Evrimleri geçirmeden, direkt üst boyuttan  Evrime başlamış oluyorlar. Bu Durum haksızlık değil midir. ?

 

2-Kadın ve Erkek ayrımı hangi boyuta kadar geçerlidir, ayrıca 4. boyuttan sonra ölümsüzlük başladığına göre, kadın veya erkek varlık hep öylemi yaşayacak. Hangi cinsiyete sahip olunacağını ve ne kadar süreceğini kim nasıl belirliyor ? (Okumak için tıklayınız.)

 

96) İstanbuldan T.D. yazıyor. Bilgi Kitabı çeşitli yerlerinde "Tanrı Tektir" ifadesini kullanmaktadır.    "Hepimizin RABBİ Tektir" (Fas.1-Sh.1)  "..bu İlahi Alemin Gücü (TEK TANRIYA DAYANIR). (Fas.1-Sh.2)   "TANRI Tektir." (Fas.26-Sh.233)    "Rab ile Allah aynıdır, Tektir "(Fas.3-Sh.24). Ancak daha sonra da "Hiçbir şey Tek değildir." (Fas.23-Sh.203) denmektedir. Bu durum açık bir çelişki değil midir?  (Okumak için tıklayınız.)

 

97) "Bilgi Kitabı" ile "İlahi Nizam ve Kainat" kitabı bilgileri hk. (Okumak için tıklayınız.)

 

98) Evrenlerin genişleme hızının artması ? Karanlık Enerji ? Berzah ? Bilgi Kitabı bilgilerinin "Evrensel Hakikatler" olduğunun ispatı ? (Okumak için tıklayınız.)

 

99) İngilter'den A.A. yazıyor.

*Beta Nova’da Bedenlenen Yüce Matu, Beta Nova’da ne kadar kalacaktır?

*Yüce Matu’nun Beta Nova’da fiziksel görünümü nasıl olacaktır?

*Beta Nova’ya gidebilenler Yüce Matu'yu tanıyabilecekmidir?

*Yüce Matu, Bizim üstünde yaşadığımız Dünya'mıza gelmiş midir? (Okumak için tıklayınız.)

 

100) University of Copenhagen - Neils Bohr Institute' nün 2005 yılında açıkladığı araştırma sonuçları, daha önceki Bilimsel bulguları değiştirmekte ve aynı zamanda Bilgi Kitabı Fas.54-Sh.541 de yayınlanan 1981 tarihli Bilgilerin, Evrensel Hakikatler olduğunu teyit etmektedir. (Okumak için tıklayınız.)

 

101) Bilgi Kitabı Fas.44-Sh.430 da DKB'nin Yeni Amblemi tanıtılmaktadır. Ancak Eski amblem yoktur.  Eski Amblemin nasıl olduğunu soranlar için  Eski ve Yeni amblem birlikte gösterilmektedir. (Okumak için tıklayınız.)

 

102) İstanbul'dan T.O. yazıyor. Bilgi Kitabı açısından  "Kendinle barış olmak" ne anlama gelmektedir.  (Okumak için tıklayınız.)

 

103) Brezilya'dan T.A.F. yazıyor. Bilgi Kitabı, kitapta verilen bilgiler için bir çok yerde "Hakikatin Aynasıdır." demektedir. Neden acaba ?   (Okumak için tıklayınız.)

 

104) Ankara'dan A.A. yazıyor. Bilgi Kitabı Fas.36-Sh.344 de "Adem ve Havva'ların, Ateş unsuru ile birlikte Dünya'ya gönderildiği açıklanmakta, Ateş Unsuru için de, Ulu Gücün düşünce enerjisi denmektedir."  Dünya'ya  gönderilen  sadece Adem ve Havva'lar mıdır, yoksa  Ateş unsuru da 3.cü bir varlık mıdır?   (Okumak için tıklayınız.)

 

105)  Bilgi Kitabı bilgilerinin, Evrensel Gerçekler oluşunun (Bir kez daha) ispatıdır.  Bilgi Kitabı “zaman partiküllerinden” ilk defa 1986 yılında yayınlanan Fas.16-Sh.145 de bahsetmiştir. 1992 yılında yayınlanan Fas.52-Sh.508 de ise “zaman partiküllerini” net olarak açıklamıştır.

Bilgi Kitabı’nın ilk açıklamasından 26 yıl sonra  yani 2012 yılında Nobel Fizik ödüllü Prof.Frank Wilczek tarafından "zaman partiküllerinin" mevcudiyeti Teori olarak açıklanmış ve Bilim Dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Eylül.2016 tarihinde de  ABD. Maryland Üniversitesinde yapılan deneylerde "zaman partiküllerinin" var olabileceği deneysel olarak kanıtlanmıştır.  (Okumak için tıklayınız.)


 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics